KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Sage Knowledge เป็น eBook ที่มีเนื้อหาอ้างอิงจากคู่มือท […]

สำนักหอสมุด ขอเชิญอาจารย์ นิสิต นักวิจัย และบุคลากรมหาว […]

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด สอนการสืบค […]

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบร […]

สำนักหอสมุดจัดบรรยาย Wiley Author Workshop ขอเชิญอาจารย […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน แนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้

ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลทดลองใช้ SciFinderN เป็นฐานข้อมูลที่ […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน แนะนำ Database of The Month : ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

สำนักหอสมุดมีฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้บริการ […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมอบรมประจำเดือนกรกฎาคม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคัดเ […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน eBookเกี่ยวกับ Data Science, Big Data

  วิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Science คือ ศาสตร์ที […]