KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว ในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จ”

คุณรู้หรือไม่?

ผู้ที่ประสบความสำเร็จมีเคล็ดลับอย่างไร สำนักหอสมุดมีวิธีการง่ายๆ ที่เราจะล้วงความลับเหล่านั้นมาให้คุณ โดยเริ่มจากการอ่านด้วยหนังสือน่าอ่านที่จะพาทุกท่านก้าวสู่เส้นทางความสำเร็จในหลากหลายรูปแบบ สนใจสามารถโดยดูรายชื่อหนังสือที่เราคัดสรรมามอบให้ท่านได้ที่ Facebook : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วคุณจะเข้าถึงหนังสือเล่มโปรด ได้ทุกที่ … ทุกเวลา