KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคัดเ […]

ขอเชิญชมนิทรรศการ แสดงพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านต่ […]

Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน ปฏิทินห้องสมุด

ปฎิทินกิจกรรม 18 มิ.ย. 61    การสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านม […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน eBookเกี่ยวกับ Data Science, Big Data

  วิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Science คือ ศาสตร์ที […]

Categories: สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2561 ในช่วงเปิดภาคฤดูร้อน ดังนี้

เวลาเปิดบริการประจำเดือนมิถุนายน 2561 ในช่วงเปิดภาคฤดูร […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรมอบรมประจำเดือนมิถุนายน 2561

การอบรมประจำเดือนมิถุนายน 18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12 […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน เทศกาลชวนดูหนังดี ในหัวข้อ 21 หนังรักษ์โลก

สำนักหอสมุด ขอเชิญมาร่วมชมหนังดี และซีรี่สุดฮิต มีเนื้อ […]

Categories: สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน นิทรรศการ “สำนักหอสมุด มก. ก้าวไกล ร่วมมือร่วมใจ สร้างวินัย 7ส.”

สำนักหอสมุดขอเชิญผู้สนใจ ร่วมชมนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “ส […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (biodegradable plastic)”

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเล่นเกม […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน eBook Buffet แนะนำหนังสือน่าสนใจ“คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” จากโครงการ eBook Selection

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ […]