KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม “Web OPAC เรื่องง่ายๆ แค่ปลายนิ้วคลิก ปี2”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรมฝึกทักษะการสืบค้นทรัพยา […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน You pick … We buy ครั้งที่ 14 กิจกรรมดี๊ดีของคนชอบอ่าน!!

กิจกรรมดี๊ดีของคนชอบอ่าน!! หนอนหนังสือทั้งหลายห้ามพลาดก […]

Categories: กิจกรรม, บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด สอนการสืบค […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review)

สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนวรรณกรร […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect และ SCOPUS

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบร […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าร่วมฟัง Wiley Author Workshop

สำนักหอสมุดจัดบรรยาย Wiley Author Workshop ขอเชิญอาจารย […]

Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน ปฏิทินห้องสมุด

ปฏิทินกิจกรรม บัดนี้ถึง 31 ส.ค. 61          ขอเชิญร่วมล […]

Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน งานอ้อมกอดนนทรี #KU 78

สำเร็จเสร็จสิ้นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่น ในปีนี้สำนักหอส […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุด แจ้งเวลาให้บริการประจำเดือนสิงหาคม 2561 ในช่วงเปิดภาคการศึกษาดังนี้

วัน-เวลาทำการ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 6 สิงหา […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน Web OPAC เรื่องง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว…คลิก!! (ปีที่ 2)

ขอเชิญนิสิต นักวิจัย อาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้า […]