KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุด มก. ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน จาก กพร.

     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นห้องสม […]

Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประเมินการให้บริการ

    สำนักหอสมุด ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ โปรดร่ […]

Categories: บริการห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการสำรวจความ […]

Categories: การบริหารจัดการ, การบริหารทรัพยากรบุคคล, กิจกรรม, ฝ่ายบริการ, อบรม | ปิดความเห็น บน “พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ”

         สำนักหอสมุดได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร โดยการจ […]

Categories: ความรู้ทั่วไป | ปิดความเห็น บน ปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลปการครั้งใหญ่

อาคารช่วงเกษตรศิลปการเป็นอาคาร 3ชั้น มีพื้นที่ 6700ตารา […]