KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: การส่งเสริมการอ่าน, บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแนะนำฐานข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

• ฐานข้อมูลทดลองใช้ Cambridge Journal Online  สำนักหอสม […]

Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Search Explore and Share With Wiley Online Library

ขอเชิญนิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม Search Ex […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน Database of the Month : Gale Virtual Reference Library

ฐานข้อมูลที่รวบรวมสารานุกรมและหนังสืออ้างอิงเฉพาะทางในท […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน ขอเชิญฐานข้อมูลทดลองใช้

สำนักหอสมุด ได้สิทธิ์ทดลองใช้ฐานข้อมูลทางด้านเคมีและสาข […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน Database of The Month : Taylor and Francis eBook, eJournal

Taylor and Francis สำนักพิมพ์ที่มีฐานข้อมูลหนังสือและวา […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Databases of the month

สำนักหอสมุดขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม Databases of the mo […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล ในเครือ EBSCO ดังนี้

สำนักหอสมุดขอเชิญ อาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ ทดลองใช้ฐานข […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน ขยายเวลาทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo

ขยายเวลาทดลองใช้ฐานข้อมูลฝึกภาษาอังกฤษ Gale Lingo ซึ่งเ […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลฝึกภาษาอังกฤษ Gale Lingo ซึ่งเป็ […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลทางด้านเคมีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญผู้สนใจทดลองใช้ฐานข้อมูล ทางด้านโครงสร้างทางเคมี […]