KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

KU Waste Separation Bins ถังขยะสีพาสเทล โดยมีแนวคิดสืบเ […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “ รถประหยัดพลังงาน Eco Car ”

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเล่นเก […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Green Quiz ในหัวข้อ “บ้านประหยัดพลังงาน”

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. ร่วมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับพ […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Green Quiz “เกมตอบคำถามเรื่องสิ่งแวดล้อม”

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. ร่วมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับพ […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่อง “Zero Waste”

ขอเชิญนิสิต บุคลากร มก. และผู้สนใจ ร่วมเล่นเกมตอบคำถามส […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Book Buffet ตอน วันนี้อากาศมันร้อน

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน เพื่อสร้างความตระหน […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน นิทรรศการ “วิกฤตการณ์ภัยแล้ง 2559…เราจะผ่านไปด้วยกัน”

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน สำ […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน ขอเชิญชมภาพยนตร์ “30 หนังรักษ์โลก ร่วมลดโลกร้อน ต้านภัยแล้ง”

สำนักหอสมุดขอเชิญคอหนังทุกท่าน มาร่วมชมหนังดีเกี่ยวกับส […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กิจกรรมชดเชยคาร์บอน และ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคบริการ

สำนักหอสมุด ขอเชิญห้องสมุดที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบั […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Green Quiz “เกมตอบคำถามเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง”

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเล่นเก […]