KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: การส่งเสริมการอ่าน, การเมือง, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Read@KU

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดได้จัดกิ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, ความรู้ทั่วไป, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2556 ตอน “รู้จัก…เยอรมัน”

สำนักหอสมุด มก. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือนมิถ […]

Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Book Buffet ตอน Summer Trip

กิจกรรม Book Buffet ประจำเดือนเมษายน 2554 ตอน Summer Tr […]

Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน เปิดตัว e-Book ส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน กิจกรรม “The award winning books from our readers’ choice”
Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน บริการ “ยืมหนังสือแบบไม่จำกัดจำนวน”

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึง วันที่ 3 ตุลาคม นี้ สำนักห […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน | ปิดความเห็น บน เล่าสู่กันฟัง by Reader ครั้งที่ 3

สวัสดีค่ะ วันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากกิจกรรม Reading Fes […]

Categories: ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน ตามติดวรรณกรรมรางวัลซีไรต์ ปี 2552:ลับแล,แก่งคอย
1-28-6-2009

ลับแล,แก่งคอย นวนิยายเรื่อง ลับแล,แก่งคอย ของ”อุท […]