กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “กังหันลมอัดอากาศ”

พิมพ์ PDF

activity april news 2018 06 thai-edit

 

กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “กังหันลมอัดอากาศ”
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร ร่วมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อชิงรางวัลกระบอกน้ำสุดน่ารัก จำนวน 3 รางวัล โดยร่วมตอบคำถาม ได้ที่ URL: https://goo.gl/noEZLF แจ้งผลทางอีเมลเพื่อรับรางวัลประจำเดือนเมษายน 2561

กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “กังหันลมอัดอากาศ”
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร ร่วมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อชิงรางวัลกระบอกน้ำสุดน่ารัก จำนวน 3 รางวัล โดยร่วมตอบคำถาม ได้ที่ URL: https://goo.gl/noEZLF

แจ้งผลทางอีเมลเพื่อรับรางวัลประจำเดือนเมษายน 2561

activity april news 2018 06 thai-edit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณอยู่ที่:   หน้าแรก