ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
อบรมการคัดเลือกและประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ
18 กรกฎาคม พ.ศ. 256108:30:00น.16:30:00น.
ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคลากรสำนักหอสมุดและบุคคลภายนอก45 คน

-

-


นางศรัญญาภรณ์ โชลิตกุลบริการ
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:49:56
<<-BACK