ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562)
27 สิงหาคม พ.ศ. 256108:30:00น.16:30:00น.
ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ
บุคลากรสำนักหอสมุดและบุคคลภายนอก240 คน

-

 เนื่องด้วยทางฝ่ายบริการกำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 14 กันยายน 2561  (จำนวน 60 รอบ รอบละ 80 คน) เฉพาะ วันจันทร์ - วันศุกร์ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 โดยจะจัดกิจกรรม จำนวน 3 รอบ ดังนี้

      รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 10.00 น.

      รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 14.00 น.

      รอบที่ 3 เวลา 15.00 - 16.00 น.

      จึงรบกวนช่วยจองห้องห้องประชุม 3 ชั้


กิตติยา ขุมทองบริการ
กิตติยา ขุมทอง21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:11:53
<<-BACK