ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
อบรมการใช้ฐานข้อมูล SciFinder-n
20 กรกฎาคม พ.ศ. 256113:00:00น.15:00:00น.
ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคคลภายนอก40 คน

-

-
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุลบริการ
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:40:40
<<-BACK