ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
โปรแกรม R สำหรับนักวิจัย
23 กรกฎาคม พ.ศ. 256108:30:00น.12:00:00น.
ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคลากรสำนักหอสมุดและบุคคลภายนอก40 คน

-

-
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุลบริการ
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:21:47
<<-BACK