ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
โปรแกรม R สำหรับนักวิจัย
23 กรกฎาคม พ.ศ. 256108:30:00น.12:00:00น.
ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคลากรสำนักหอสมุดและบุคคลภายนอก40 คน

-

-
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุลบริการ
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16:18:56
<<-BACK