ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประชุมที่ปรึกษาภายนอกลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 (EdPEx)
31 สิงหาคม พ.ศ. 256108:30:00น.16:30:00น.
ห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคารเทพฯ
บุคคลภายนอก40 คน

-

-


ภัทราภรณ์ ตันหันสำนักงานเลขานุการ
ภัทราภรณ์ ตันหัน12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16:04:57
<<-BACK