Scrap Lab

  • PDF
There are no translations available.

ศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ (Scrap Lab)new161054 1

 Scrap Lab Exhibition ไอเดียบรรเจิดเศษวัสดุเพิ่มค่าเป็นงานศิลป์ ดร.สิงห์ อินทรชูโตนักเก็บขยะเพื่อโลกสวยเดินหน้าดันเศษวัสดุมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ศิลปะและการออกแบบนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้ โคมไฟ และงานศิลป์ต่างๆ ที่ร่วมแสดงในนิทรรศการ “Scrap Lab Exhibition” นิทรรศการแสดงผลงานการสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์และ Sculpture อันงดงาม ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการปลุกจิตสำนึกให้เยาวนคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสิ่ง แวดล้อม

งานนี้มีหัวแถวอย่าง ดร.สิงห์รับรองได้เรื่องของมุมมองที่แตกต่างการปฏิบัติการทดลองและเรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเปิดโอกาสให้เหล่าบรรดานิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาสำรวจและศึกษาวัสดุเหลือใช้ต่างๆ จากร้านค้าภายในศูนย์ฯ เพื่อนำไปออกแบบสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และ Sculpture ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ จากนั้นได้รวบรวมมาจัดเป็น “Scrap Lab Exhibition” ในครั้งนี้งานไอเดียดีๆ อย่างนี้ ขอเชียร์อย่างออกนอกหน้า ลองตั้งใจไปดูไปชมกันได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 พฤศจิกายน ณ เอเทรี่ยม 2 ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ แล้วจะได้รู้ถึงความอัศจรรย์ของความคิดและการออกแบบซึ่งมีอยู่ในเราทุกคน ...เชื่ออย่างนั้นจริงๆลองดูตัวอย่างผลงานไฮไลท์ เช่น Rubber Chair เศษสายยางซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก แปลงโฉมเป็นเก้าอี้สีสันสวยงามน่าใช้ ออกแบบโดย นายพงศ์วุฒิ อร่ามศรี

 

Rubber Chair เศษสายยางซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก แปลงโฉมเป็นเก้าอี้สีสันสวยงามน่าใช้ ออกแบบโดย นายพงศ์วุฒิ อร่ามศรี Fabric Rope นำเศษเชือกเส้นใหญ่น้อยมาถักทอ ร้อยสาน เป็นเก้าอี้ดีไซน์เก๋หลายรูปแบบและสีสัน ผลงานของ 3 สาวนักออกแบบ ปริตา โยธาพิทยากูล, กมลวรรณ มณีธนู, และเบญจวรรณ ตีระทวีแสง

Baleen เก้าอี้จากเศษไม้ ของ ชวาน พรรณดวงเนตร นำเศษไม้มาร้อยต่อและดัดโค้งเป็นรูปทรงเก้าอี้โดยมีช่องว่างระหว่างไม้คล้ายฟันปลา ด้วยการคดโค้งของโครงไม้ และการขึงด้วยเคเบิลสลิง ทำให้ “Baleen” สามารถรับน้ำหนักได้ดี

Flip Slip Sleft Chair เมทัส พุทธวิริยกร และธีรวิทย์ กิ่มมณี

Black Nest ขัติยา ฉัตรเพชร ใช้เศษขอบผ้าใบลนไฟ มาผนวกเข้ากับรูปแบบการสร้างโครงหรือฟอร์มของรังนกที่มีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่น

Fabric Rope ปริตา โยธาพิทยกุล หนึ่งในทีม
เจ้าของผลงาน

Three Kingdoms Lamp โคมไฟดีไซน์เก๋จากหลอดครีมเปลี่ยนสีผมจากร้านทำผมภายในสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัพเวอรี่ โดย มนัสวี พรหมพุฒ

 
 
You are here