KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: บริการห้องสมุด, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน บริการห้อง “Be Inspired”

สำนักหอสมุด จัดพื้นที่ให้บริการรูปแบบใหม่ Co-working Sp […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม “Web OPAC เรื่องง่ายๆ แค่ปลายนิ้วคลิก ปี2”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรมฝึกทักษะการสืบค้นทรัพยา […]

Categories: กิจกรรม, บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด สอนการสืบค […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุด แจ้งเวลาให้บริการประจำเดือนสิงหาคม 2561 ในช่วงเปิดภาคการศึกษาดังนี้

วัน-เวลาทำการ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 6 สิงหา […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน Web OPAC เรื่องง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว…คลิก!! (ปีที่ 2)

ขอเชิญนิสิต นักวิจัย อาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้า […]

Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, อบรม, เยี่ยมชม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด สอนการสืบค้ […]

Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, เยี่ยมชม | ปิดความเห็น บน Open House at KU Library เปิดบ้าน…รับน้องใหม่ KU 78

สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมสนุกๆ ต้อนรับเปิดเทอม ด้วยกิจกรรม […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการ ดังนี้

วันเวลาให้บริการ ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน (4 มิ.ย. – 16 […]

Categories: สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน งดรับหนังสือบริจาค “ชั่วคราว”

สำนักหอสมุดงดรับบริจาคหนังสือใช้แล้ว“ชั่วคราว” ในระหว่า […]

Categories: สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2561 ในช่วงเปิดภาคฤดูร้อน ดังนี้

เวลาเปิดบริการประจำเดือนมิถุนายน 2561 ในช่วงเปิดภาคฤดูร […]