KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน ตาสับปะรด แชะ & แชร์

สำนักหอสมุดขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน ร่วมสร้างวัฒนธร […]

Categories: สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน 41 ปีแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวห้องสมุด มก.

41 ปีที่ผ่านมาสำนักหอสมุด ดำเนินงานในฐานะคลังความรู้ของ […]

Categories: บริการห้องสมุด, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน เปิดให้บริการแล้ว!! ห้องหนังสือสัจจะวิชาการ

มารู้จักกับห้องหนังสือสัจจะวิชาการกัน สำนักหอสมุด มก. ไ […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดรับมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร รางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผ […]

Categories: สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “ยุคบิ๊กดาต้า ห้องสมุดต้องปรับตัวหรือไม่? อย่างไร?”

ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาว […]

Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน ปฏิทินห้องสมุด

ปฎิทินกิจกรรม 9 ม.ค. 61                  กิจกรรม Click […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560

สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 2/ […]

Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

สำนักหอสมุด จัดโครงการ “ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจำปีก […]

Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, เยี่ยมชม | ปิดความเห็น บน กิจกรรม เลือกแนวทาง…วางอนาคต

ขอเชิญนักเรียน อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “Open […]

Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Open House at KU Library ในโครงการ เลือกแนวทาง…วางอนาคต

ขอเชิญนักเรียน อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “Open […]