KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: บริการห้องสมุด, ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน Meet and Greet for International Students
meet-inter

Aug 20, 2019 | 13.00-15.00 hrs. At Be Inspired Room, 1s […]

Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน งานวันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา […]

Categories: ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน ขยายเวลาทดลองใช้ EZproxy
dbs-ku

สำนักหอสมุดขยายเวลาทดลองใช้บริการ EZproxy สำนักหอสมุด เ […]

Categories: บริการห้องสมุด, ประชาสัมพันธ์, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน บริการโดนใจที่สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีต้อนรับนิสิตเฟร […]

Categories: กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม “รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ใส่แล้วดูดี งามสง่าแบบไทย”

สำนักหอสมุดร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยให้อินเทรน กับกิจกร […]

Categories: ประชาสัมพันธ์, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน นิทรรศการ “60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

สำนักหอสมุดร่วมกับศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒน […]

Categories: กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสติ๊กเกอร์ Line ให้ดาวน์โหลดแล้ว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิต บุคลา […]

Categories: บริการวิชาการ, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน CRCnetBASE eBooks
crc-logo

ฐานข้อมูล CRCnetBASE สำนักหอสมุด มก. บอกรับหนังสืออิเล็ […]

taylor-E-books_LOGO

ฐานข้อมูล : Taylor & Francis eBooks สำนักหอสมุด มก. […]

Categories: บริการห้องสมุด, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน Wiley Ebooks (N-Z)

รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Wiley   N […]