KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน ปฏิทินห้องสมุด

ปฎิทินกิจกรรม 3 – 14 ก.ย. 61                กิจกร […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน ขอแจ้งเวลาให้บริการประจำปีการศึกษา 2561 // ปีการศึกษาภาคต้น

วันเวลา ให้บริการสำนักหอสมุด 6 สิงหาคม – 9 กันยาย […]

Categories: บริการห้องสมุด, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน บริการห้องละหมาด

สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนิสิตชาวมุสลิมใช้บริการห้องละหมาดท […]

Categories: บริการห้องสมุด, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน บริการห้อง “Be Inspired”

สำนักหอสมุด จัดพื้นที่ให้บริการรูปแบบใหม่ Co-working Sp […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน แนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้ Sage Knowledge

Sage Knowledge เป็น eBook ที่มีเนื้อหาอ้างอิงจากคู่มือท […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน โปรแกรมอบรมการรู้สารสนเทศ

สำนักหอสมุด ขอเชิญอาจารย์ นิสิต นักวิจัย และบุคลากรมหาว […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “เครื่องซักผ้าล้ำยุค ลดใช้น้ำและพลังงานไฟฟ้า”

ขอเชิญนิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเล่นเก […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน eBook Buffet แนะนำหนังสือน่าสนใจ “คณะสิ่งแวดล้อม” จากโครงการ eBook Selection

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว ในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จ”

คุณรู้หรือไม่? ผู้ที่ประสบความสำเร็จมีเคล็ดลับอย่างไร ส […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันปล่อยหนังสือ

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม “วันปล่อยหนังสือ” ครั้งที่ 11  กิ […]