KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, อบรม, เยี่ยมชม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด สอนการสืบค้ […]

Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, เยี่ยมชม | ปิดความเห็น บน Open House at KU Library เปิดบ้าน…รับน้องใหม่ KU 78

สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมสนุกๆ ต้อนรับเปิดเทอม ด้วยกิจกรรม […]

Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, เยี่ยมชม | ปิดความเห็น บน กิจกรรม เลือกแนวทาง…วางอนาคต

ขอเชิญนักเรียน อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “Open […]

Categories: สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, เยี่ยมชม | ปิดความเห็น บน ขอเชิญชมห้องสมุดเมื่อวันวาน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสร้างสถานที่เพ […]

Categories: กิจกรรม, บริการวิชาการ, อบรม, เยี่ยมชม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

สำนักหอสมุด จะจัดโครงการ “ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจำป […]

Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, เยี่ยมชม | ปิดความเห็น บน จัดกิจกรรม “สู่อ้อมกอดนนทรี 2017” (The Hug Of Luck)

สำนักหอสมุด มก. ร่วมกับองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิ […]

Categories: กิจกรรม, บริการวิชาการ, ห้องสมุด, อบรม, เยี่ยมชม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

สำนักหอสมุด มก. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เพื่อส […]

Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด, เยี่ยมชม | ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Welcome back to KU @ Hall of history ณ อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญนิสิตเก่าทุกรุ่น เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ อาคารหอป […]

Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, เยี่ยมชม | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Open House at KU Library ในโครงการ เลือกแนวทาง…วางอนาคต

ขอเชิญนักเรียน อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “Open […]

Categories: บริการวิชาการ, บริการห้องสมุด, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, อบรม, เยี่ยมชม | ปิดความเห็น บน ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม “ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจ […]