KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “เครื่องซักผ้าล้ำยุค ลดใช้น้ำและพลังงานไฟฟ้า”

ขอเชิญนิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเล่นเก […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมในตอน “พลาสติกย่อยสลาย 6 เดือน”

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเล่นเก […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม “Ooho คืออะไร” (ผู้ที่ร่วมตอบคำถามได้รับคะแนน 30 แต้ม)

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเล่นเก […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน เทศกาลชวนดูหนังดี ในหัวข้อ 21 หนังรักษ์โลก

สำนักหอสมุด ขอเชิญมาร่วมชมหนังดี และซีรี่สุดฮิต มีเนื้อ […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (biodegradable plastic)”

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเล่นเกม […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว ในหัวข้อ “Saving Energy and Environment”การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

วิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม กำลังเป็นที่จับตามองของคนท […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ “ขยะมูลฝอย”

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. ร่วมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับพ […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม, บริการห้องสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “กังหันลมอัดอากาศ”

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร ร่วมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับพลังง […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “วิธีการประหยัดไฟฟ้าที่เราทำเป็นประจำ 3 ข้อ”

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเล่นเก […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดรับมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร รางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผ […]