KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดแจ้งเวลาเปิดให้บริการช่วงเปิดภาคการศึกษาและช่วงขยายเวลาให้บริการในช่วงสอบกลางภาคต้น 2560

เปิดเรียนภาคการศึกษาภาคต้น (31 กรกฎาคม – 18 ธันวาคม 256 […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการช่วงเปิดภาคการศึกษา 1 / 2560

สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการช่วงเปิดภาคการศึกษา 1 / 2 […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการในช่วงเปิดภาคฤดูร้อน และเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 ดังนี้

สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการในช่วงเปิดภาคฤดูร้อน และเ […]

Categories: บริการห้องสมุด, ประกาศ, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุด ขอแจ้งเวลาให้บริการช่วงปิดภาคการศึกษาและเปิดภาคฤดูร้อน

ช่วงปิดภาคการศึกษา (30 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2560)  จัน […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุด ขอแจ้งเวลาให้บริการ ขยายเวลาช่วงสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 ดังนี้

วันที่ 1 – 7 พ.ค. 2560 จันทร์ – ศุกร์     เปิดบริ […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน ระงับสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน กรณีมีหนี้สินค้างกับสำนักหอสมุด

ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรณีนิสิตค […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน เวลาเปิดบริการของสำนักหอสมุด ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2560

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 1 – 30 เมษายน 2560 จันทร์ – ศุก […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการภาคปลายปีการศึกษา 2559 และช่วงขยายเวลาช่วงสอบกลางภาค ดังนี้

เวลาให้บริการภาคปลายปีการศึกษา 2559 1 มีนาคม – 29 พฤษภา […]

Categories: บริการห้องสมุด, ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาเปิดบริการ

ช่วงเวลาเปิดบริการ ภาคปลาย/2559 (ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแจ้งวันปิดบริการ ดังนี้

ช่วงปิดการศึกษาภาคต้น / 2559 ( ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 59 […]