KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ฝึกภาษาอังกฤษกับเพลงKaraoke

ฝึกภาษาอังกฤษกับเพลงKaraoke

ได้ลองเข้าไปดูที่Web  http://www.karaokeparty.com/en/
เป็นWebsite ที่น่าสนใจมาก เหมาะสำหรับผู้ชอบการร้องเพลงหรือ
ต้องการฝึกฝนการออกเสียงภาษาอังกฤษ มีเพลงเพราะๆให้เลือกมากมาย

เราลองเข้ามาเรียนรู้กันได้  โดยมีวิธีการเข้าใช้ง่ายๆดังนี้
1.    เปิดเข้าหน้า Web karaoke ที่ http://www.karaokeparty.com/en/
จะปรากฏศิลปินนักร้องต่างชาติดังๆที่มีบทเพลงอันไพเราะ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1

karaoke1

2.    ทำการเลือกเพลงที่สนใจและ login เข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2

karaoke2

3.    เลือกเพลงที่ต้องการและกด sing it ก็สามารถฝึกภาษาอังกฤษจากเพลงเพราะๆ

มากมาย ได้  ดัังภาพที่ 3

ภาพที่ 3

karaoke3

มาร้องเพลงและฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยตนกันดีกว่า

Comments are closed.