KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารช่วงเกษตรศิลปการ

สวัสดีครับ  บุคลากรสำนักหอสมุดทุกท่าน  ทุกท่านคงทราบถึงโครงการฯ  ดังกล่าวแล้ว  เนื่องจากที่ผ่านมาบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในโครงการฯ  ดังกล่าว  ไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายหนังสือ , วัสดุอุปกรณ์ , เตรียมพื้นที่ในอาคารหลังใหม่ และอื่นๆอีกมากมาย จนกระทั่งภารกิจนั้นบรรลุตามแผนที่กำหนดไว้  ผมจึงขอขอบคุณแทนในนามของสำนักหอสมุดอีกครั้งหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม  คิดว่าหลายท่านคงอยากทราบถึงความคืบหน้าของโครงการฯ  ผมเองในฐานะ 1 ใน 3  ของผู้ควบคุมงาน  จึงขอโอกาสรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ดังนี้

ชื่อโครงการ :  งานปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารช่วงเกษตรศิลปการ

สัญญาเลขที่  91/2552  ลงวันที่  6  มีนาคม  2552  วงเงิน  39,600,000  บาท  ดำเนินโครงการโดยบริษัท เอ. เอส. เอ การช่าง  จำกัด  ระยะเวลา  270  วัน  กำหนดแล้วเสร็จวันที่  12  ธันวาคม  2552 

หลังจากที่สำนักฯ ได้มอบพื้นที่ให้กับบริษัทฯ  ตั้งแต่วันที่  18  มีนาคม  2552   ลำดับแรกที่ทำคือการเคลียร์พื้นที่บริเวณก่อสร้างห้องเครื่องซึ่งอยู่ในสวน 100 ปี หลวงสุวรรณฯ 

p4011987      p4011985     p4021993

จากนั้นทำการ  วางผัง  เจาะเสาเข็ม  ผูกเหล็ก  เทคอนกรีต   เพื่อทำฐานรากของห้องเครื่อง  ช่วงนี้ทำระหว่างก่อนที่จะปิดสรงกรานต์ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงที่รัฐบาลประกาศสถานะการฉุกเฉิน  ซึ่งทำให้งานช้ากว่ากำหนดไปบ้าง

img_0031    img_0019     img_0044

ตามด้วยการเจาะพื้น  รื้อผนังห้องเพื่อทำเป็นห้องส่งลมของชั้น 1 , 2   รื้อท่อลมเก่าทั้งสามชั้น

p4242035  p4242033  p4242034

p4272045  p4232023  p4232024

จากภาพจะเห็นว่าเมื่อรื้อท่อลมแล้วจะพบงานระบบต่างๆ  ที่ซ่อนอยู่มากมายอาทิเช่น  ระบบเครือข่าย LAN   ระบบโทรศัพท์  ระบบกล้องวงจรปิด  ตลอดจนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซึ่งระบบดังกล่าวทั้งหมดจะอยู่ภายในท่อลมใหม่ไม่ได้  ต้องเดินกันใหม่มีการตัดต่อหรือเชื่อมโยงใหม่  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานบ้าง  อย่างไรก็ตามจะพยายามหลีกเลี่ยงให้กระทบน้อยที่สุดครับ  สรุปว่า  งวดงานแรกที่จะส่งมอบในประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้งานหลักๆ  จะเป็นในส่วนของการก่อสร้างห้องเครื่องและรื้อระบบเก่า  อย่างไรก็ตาม  สำหรับความคืบหน้าของโครงการฯ  จะได้นำมารายงานให้ทราบเป็นระยะๆ  ในโอกาสต่อไปครับ

5 Comments to “ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารช่วงเกษตรศิลปการ”

 1. suda พูดว่า:

  ทำให้ได้ทราบถึงความคืบหน้า เพราะดูจากภายนอกซึ่งไม่สามารถมองเห็นความคืบหน้าของการปฏิบัติ
  งานเหมือนที่เห็นในรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงครั้งนี้

 2. Tao พูดว่า:

  ขอบคุณมาก ๆ สำหรับความคืบหน้าที่คุณอารุณนำเสนอค่ะ ดีมาก ๆ เลยค่ะ

 3. libpit พูดว่า:

  ดีมาก

 4. วันทนี พูดว่า:

  ขอบคุณที่ให้ข้อมูลค่ะ กำลังนึกอยู่ว่าทำไปได้มากแล้วหรือยัง
  นอกจากให้ข้อมูลแล้วก็ตีใจที่ให้ความสนใจเขียนส่งข่าวทาง
  Blog หวังว่าจะส่งข่าวมาอีก

 5. baby พูดว่า:

  ขอบคุณครับ ได้รู้ความคืบหน้าของโครงการ