KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
รายงานโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารช่วงฯ(เดือน พฤษภาคม 2552)

สวัสดีบุคลากรสำนักหอสมุดทุกท่านครับ  พบกันเป็นครั้งที่ 2 สำหรับการรายงานความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศของอาคารช่วงเกษตรศิลปการ  จึงขออนุญาติรายงานให้ได้รับทราบดังนี้  ครับ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ  ได้ปฏิบัติงานตามงวดที่ 1  ซึ่งประกอบด้วย

งานวางผัง  ตอกเสาเข็ม  ผูกเหล็ก

งานวางผังสร้างห้องเครื่อง

งานวางผังสร้างห้องเครื่อง

งานผูกเหล็ก

งานผูกเหล็ก

งานเสาเข็มเปลี่ยนจากการตอกเป็นเจาะแทน

งานเสาเข็มเปลี่ยนจากการตอกเป็นเจาะแทน

 เทคอนกรีต  ฐานราก  คานคอนกรีต

ฐานรากที่ต่อจากเสาเข็ม

ฐานรากที่ต่อจากเสาเข็ม

คอนกรีตผสมเสร็จตามกำหนด

คอนกรีตผสมเสร็จตามกำหนด

ต่อม่อของฐานราก

ต่อม่อของฐานราก

เหล็กเต็มตามขนาดที่กำหนด

เหล็กเต็มตามขนาดที่กำหนด

 

เทพื้นชั้น 1  บันไดห้องเครื่อง ตั้งเสาสำหรับชั้นดาดฟ้า

พื้นชั้น 1 ที่จะวางเครื่องชิลเลอร์

พื้นชั้น 1 ที่จะวางเครื่องชิลเลอร์

บันไดทางขึ้นห้องเครื่อง

บันไดทางขึ้นห้องเครื่อง

เสาเพื่อรองรับชั้นดาดฟ้า

เสาเพื่อรองรับชั้นดาดฟ้า

 

ติดตั้งระบบป้องกันอุบัติเหตุ เสียง  ฝุ่น

ป้องกันฝุ่น

ป้องกันฝุ่น

ป้องกันอัคคีภัย

ป้องกันอัคคีภัย

 

ติดตั้งคานเหล็ก  เจาะพื้น  ทำ  pipe  shaft

คานเหล็กเสริมความแข็งแรง

คานเหล็กเสริมความแข็งแรง

เจาะพื้นเพื่อทำช่องระบบท่อน้ำ

เจาะพื้นเพื่อทำช่องระบบท่อน้ำ

 

รื้อผนังห้อง AHU สั่งซื้อชิลเลอร์  คูลลิ่งทาวเวอร์ และปั้มน้ำ

ทำการย้าย UPS ไปในห้อง SERVER ของตึกเก่าเรีบยร้อยแล้ว

ทำการย้าย UPS ไปในห้อง SERVER ของตึกเก่าเรีบยร้อยแล้ว

 การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดเพียงแต่เลยเวลาส่งงานงวดแรก  ที่กำหนดไว้ในวันที่  16  พ.ค.  2552  ที่ผ่านมาแล้ว  อย่างไรก็ตามสำนักฯเองก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด  โดยเฉพาะประธานกรรมการตรวจรับ  ก็คือผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  จึงได้เชิญคณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน  ร่วมประชุมหารือ เพื่อติดตามความคืบหน้ารวมทั้งปัญหา  อุปสรรคต่างๆ  อีกทั้งได้เข้าไปตรวจผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2552  ที่ผ่านมาด้วย

บริษัทฯและผู้ควบคุมงานร่วมประชุม

บริษัทฯและผู้ควบคุมงานร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจรับ ผอ. เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรับ ผอ. เป็นประธานการประชุม

ตรวจดูหน้างาน

ตรวจดูหน้างาน

ชี้แจงงานต่อกรรมการ

ชี้แจงงานต่อกรรมการ

ชมตึกเก่าด้วยความคิดถึงและเป็นห่วง

ชมตึกเก่าด้วยความคิดถึงและห่วงใย

กำลังคิดอยู่ว่าจะเก็บสายในท่อลมยังไงดี

กำลังคิดอยู่ว่าจะเก็บสายในท่อลมยังไงดี

 สรุป  โดยรวมงวดงานที่ 1 ไม่มีปัญหาอะไร  เพียงแต่ไม่สามารถส่งงานได้ตามกำหนดเท่านั้น  ซึ่งก็เกิดจากบริษัทฯเอง  อาทิเช่น การเสนออนุมัติวัสดุที่เกรทปานกลางทำให้ไม่ผ่านข้อกำหนดที่ให้ใช้เกรทสูง  หรือการเสนอยี้ห้ออุปกรณ์ที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้เป็นต้น

สำหรับเดือนมิถุนายน  ก็เป็นรอยต่อของงานงวดที่ 2 ที่กำหนดให้ส่งงวดงานในวันที่  15  มิถุนายน  2552  ส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนั้น  จะได้นำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไปท้ายสุดขอขอบคุณมากๆ ที่กรุณาให้ความสนใจติดตามครับ

 

Comments are closed.