KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ตามติดวรรณกรรมรางวัลซีไรต์ ปี 2552:ลับแล,แก่งคอย
ลับแล,แก่งคอย

นวนิยายเรื่อง ลับแล,แก่งคอย ของ”อุทิศ เหมะมูล”คว้ารางวัลซีไรต์ปี 2552 เป็นเรื่องที่มีความโดดเด่นสมบูรณ์ทั้งรูปแบบเนื้อหา เล่าเรื่องครอบครัวสมัยปู่ พ่อรวมทั้งตัวเองสะท้อนถึงท้องถิ่น มีการเล่าผ่านตัวละครที่มีปัญหาทางจิต ใช้วิธีการนำเสนอให้เห็นภาพชีวิตของตัวละครมีชีวิตชีวา และหน้าสุดท้ายมีการคลี่คลายปัญหาของตัวละครให้ผู้อ่านได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ลับแล นายอุทิศ เหมะมูล กล่าวว่า รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมาก เรื่องที่เขียนขึ้นมาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องเล่าของพ่อแม่สมัยตอนที่ตนเองยังเป็นเด็กอยู่ พอก้าวเข้าสู่วงการนักเขียนได้เริ่มเขียนนิยายเรื่องแรกเมื่อปี 2547 คือ “ระบำเมถุน” ได้รับการตีพิมพ์ จากนั้นจึงใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการเขียนเรื่อง “ลับแล, แก่งคอย” ประมาณ 2 ปีและส่งเข้าประกวดจนประสบผลสำเร็จ “อย่างไรก็ตามอยากให้คนไทยหันมาสนใจและรักการอ่านหนังสือกันมากขึ้น”

ที่มา: เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 20 ส.ค. 2552–

Comments are closed.