KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
book buffet ครั้งที่ 1

กิจกรรม book buffet ครั้งที่ 1 สำนักหอสมุด มก.
สำนักหอสมุด ขอเชิญร่วมกิจกรรม book buffet ครั้งที่ 1

ในหัวข้อ “หนังสือดี…ที่ท่านแนะนำ”
โดยมีการจัดแสดงหนังสือในรูปแบบโต๊ะอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ให้สามารถเลือกหยิบอ่านได้เองตามอัธยาศัย
ณ บริเวณทางเชื่อม ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

แล้วร่วมสนุกกับคำถามที่ว่า “หนังสือเล่มใดใน book buffet ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมบอกเหตุผล”
เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย

ส่งคำตอบได้ที่ กล่องรับคำตอบ ณ โต๊ะอาหารหนังสือ Book buffet
ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

Comments are closed.