KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม “12 เดือน 12 เรื่องราว” (12 Months 12 stories)

กิจกรรม “12 เดือน 12 เรื่องราว”  (12 Months 12 stories)
  

สำนักหอสมุด ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก.  เข้าร่วมกิจกรรม  “12 เดือน 12 เรื่องราว”  (12 Months 12 stories) ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะนำหนังสือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักหอสมุด 
ได้แก่ Blog (http://www.lib.ku.ac.th/blog)
และ Facebook (www.facebook.com/kulibpr)
โดยเข้าไปกด like หรือ comment หนังสือที่ท่านชอบหรืออยากอ่านหรือเคยอ่าน
โดยใส่ชื่อนามสกุลและอีเมล์ เพียงเท่านี้ท่านก็มีสิทธิลุ้นรางวัลประจำเดือนมากมาย จำนวน 5 รางวัล

สำหรับเดือน มกราคม นี้  เตรียมมาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับหนังสือเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจ ในหัวข้อ “The future of the nation”
เริ่มวันที่ 4 ม.ค. 55 เป็นต้นไป

Comments are closed.