KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม “Book Buffet ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555”

กิจกรรม Book Buffet

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555ต้อนรับเดือนแห่งความรัก

ด้วยการแนะนำหนังสือที่ให้ข้อคิดดี ๆ เกี่ยวกับความรัก

ในชื่อตอน “รักให้เป็น…ชีวิตเป็นสุข”

ณ มุมส่งเสริมการอ่าน  บริเวณชั้น 1 (ทางเชื่อมระหว่างอาคาร)

Comments are closed.