KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม “Book Buffet ประจำเดือน เมษายน 2555”

กิจกรรม Book Buffet ประจำเดือน เมษายน 2555
เชิญชวนท่องเที่ยวเมืองไทย กับชื่อตอน “เมษา…หรรษา…เที่ยวไทย”
ด้วยการแนะนำหนังสือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองไทย

   จึงขอเชิญทุกท่านแวะชมและเลือกหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวที่ถูกใจ
เพื่อเป็นไกด์พาเที่ยวให้กับคุณในช่วงเดือนเมษายน ได้ที่
มุมส่งเสริมการอ่าน บริเวณชั้น 1 (อยู่ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ)
อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด

Comments are closed.