KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สำนักหอสมุดปิดบริการ 16.30 น. ในช่วงงานเกษตรแห่งชาติ

สำนักหอสมุดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดให้บริการห้องสมุด

ในวันที่ 31 มกราคม -10 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ” ประจำปี 2556 ดังนี้

จันทร์-ศุกร์     เปิดให้บริการ    08.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์    ปิดให้บริการ

Comments are closed.