KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม Human Library ประจำเดือน มิถุนายน

ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Human Library ประจำเดือน มิถุนายน 

โดยในครั้งนี้จะเป็นการเสวนาเรื่อง “เทคนิคของการเป็นล่ามมืออาชีพ”

วิทยากรโดย คุณบุญชู ตันติรัตนสุนทร จากมูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

สำหรับผู้สนใจการเป็นล่าม ไม่ควรพลาดเทคนิคดีๆที่วิทยากรจะนำมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ได้รับฟัง

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ สนใจในเรื่องการวาดภาพ

ขอเชิญมาร่วมวงสนทนา กับกิจกรรม Human Library ในหัวข้อสนทนา เรื่อง “นักวาดภาพกับความคิด”

วิทยากรโดย คุณอนุชิต คำน้อย (นามปากกา คิ้วต่ำ)

นักวาดภาพประกอบแฝงแง่คิดเจ้าของแฟนเพจที่เป็นที่นิยมอย่างมากในโลกออนไลน์กว่า 500,000 like

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556  เวลา 13.30-14.30 น.

ณ ห้อง E-co Library อาคารช่วงเกษตรศิลปการ (สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม)

Comments are closed.