KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม Online Databases Quiz ครั้งที่ 8

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก.

ร่วมกิจกรรมสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับกิจกรรม “Online Databases Quiz ครั้งที่ 8”

เพื่อลุ้นรับของรางวัลโดนใจ อาทิ  Power Bank 8000 mAh, Thumbdrive 16 GB, Mini Speaker, ดีวีดีภาพยนตร์ชื่อดัง, หนังสือน่าอ่าน, ซีดีเพลงน่าฟัง เป็นต้น

คลิกเพื่อร่วมกิจกรรมได้ที่  http://kulc.lib.ku.ac.th/quizgame

ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2557

Comments are closed.