KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล “มุมหนังสือนนทรีอาเซียน”

ขอเชิญนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าร่วมกิจกรรม “ตอบคำถามชิงรางวัลมุมหนังสือนนทรีอาเซียน” ประจำเดือนกันยายน 2557

โดยร่วมสนุกง่ายๆ ด้วยการตอบคำถามเกี่ยวกับกีฬาเอเซียนเกมส์ที่จะมีขึ้น

ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 14 ตุลาคม 2557 ณ เมืองอินซอน ประเทศเกาหลีใต้

ท่านสามารถรับใบคำถามและส่งคำตอบลงในกล่องที่จัดเตรียมไว้ ณ มุมหนังสือนนทรีอาเซียน บริเวณหน้าเคาน์เตอร์บริการยืม – คืนหนังสือ ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด เพียงเท่านี้ท่านก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลน่ารักๆ

เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2557

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซด์ สำนักหอสมุด และจะแจ้งรายชื่อให้ทราบผ่านทางอีเมล์ ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ libwnm@ku.ac.th โทรศัพท์ 02-942-8616 ต่อ 228 หรือที่ http://www.lib.ku.ac.th

Comments are closed.