KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม Human Library การเสวนา เรื่อง “เรียนไม่จบ”

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และบุคลากร

ร่วมกิจกรรม Human Library ประจำเดือนมกราคม กับการเสวนา เรื่อง “เรียนไม่จบ” วิทยากรโดย คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือ นิ้วกลม ครีเอทีฟโฆษณา ผู้กำกับโฆษณา และนักเขียนชื่อดัง

ในวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.30-14.30 น.

ณ ห้อง Eco-library ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Comments are closed.