KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. เข้าร่วมกิจกรรม “ล่าแสตมป์”

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก.

เข้าร่วมกิจกรรมและตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมลุ้นรับของรางวัลต่างๆ มากมาย

โดยมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกถึง 4 กิจกรรม ดังนี้

1.ชมภาพยนตร์อาเซียนทุกวันพุธ รับแสตมป์ 2 ดวง

2.ใช้บริการห้องฝึกภาษาอาเซียน รับแสตมป์ 1 ดวง

3.ยืมสื่ออาเซียน รับแสตมป์ 1 ดวง

4.ประชาสัมพันธ์ LCD ดูดีมีรางวัล เพียงท่านร่วมตอบแบบสอบถาม เขียนชื่อ เบอร์ติดต่อกลับ และส่งไว้ที่กล่องรับแบบสอบถามบริเวณจอประชาสัมพันธ์ LCD ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ท่านก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลน่ารักๆ มากมาย

สนใจร่วมกิจกรรมและติดต่อขอรับแสตมป์ได้ที่เคาน์เตอร์ Edutainmant Zone และเคาน์เตอร์ยืมคืนสื่อโสตทัศนวัสดุ ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด (แจกรางวัลทุกสิ้นเดือน ตั้งแต่บัดนี้ -เดือนกันยายน 2558)

Comments are closed.