KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรมล่าแสตมป์ ASEAN

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. เข้าร่วมกิจกรรม “ล่าแสตมป์”

ร่วมกิจกรรมและตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนพร้อมลุ้นรับของรางวัลต่างๆ มากมาย โดยมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกถึง 4 กิจกรรม ดังนี้

1.ชมภาพยนตร์อาเซียนทุกวันพุธ รับแสตมป์ 2 ดวง

2.ใช้บริการห้องฝึกภาษาอาเซียน รับแสตมป์ 1 ดวง

3.ยืมสื่ออาเซียนรับแสตมป์ 1 ดวง

4.ประชาสัมพันธ์ LCD ดูดีมีรางวัล เพียงท่านร่วมตอบแบบสอบถาม เขียนชื่อ เบอร์ติดต่อกลับและส่งไว้ที่กล่องรับแบบสอบถามบริเวณจอประชาสัมพันธ์ LCD ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ท่านก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลน่ารักๆ มากมาย

สนใจร่วมกิจกรรมและติดต่อขอรับแสตมป์ได้ที่เคาน์เตอร์ Edutainmant Zone และเคาน์เตอร์ยืมคืนโสตทัศนวัสดุ ชั้น 2 อาคาร เทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด แจ้งรายชื่อผู้โชคดีทางอีเมลและติดต่อขอรับรางวัลได้ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2558

Comments are closed.