KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
บริการโดนใจที่สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยินดีต้อนรับนิสิตเฟรชชี่ ปี1 และทุก ๆ ชั้นปีทุกคนนะครับ เพิ่งจะผ่านบรรยากาศการเปิดเทอมมาไม่นาน สำหรับเพื่อน ๆ นิสิตปี 1 อาจจะใช้บริการต่าง ๆ ที่สำนักหอสมุดเตรียมไว้ให้บริการยังไม่ครบใช่ไหมครับ? ถ้าอย่างนั้นผม KU BOY ขอเป็นตัวแทนแนะนำการบริการอย่างคร่าว ๆ ให้เพื่อน ๆ ทราบกันนะครับ พร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับ

1. บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ นิสิตสามารถยืมหนังสือ และสื่อทัศนวัสดุ โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการยืมหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน ชั้น 1 หรือยืมด้วยตนเองโดยใช้เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self-check machine) ที่ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ นิสิตปริญญาตรีสามารถยืมหนังสือได้ครั้งละ 10 เล่มเลยนะครับ และยืมสื่อทัศนวัสดุได้ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 บริเวณ Edutainment Zone อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ และนิสิตปริญญาตรีสามารถยืมสื่อทัศนวัสดุ ได้ครั้งละ 3 รายการนะครับ

2. บริการอินเทอร์เน็ต นิสิตและบุคลากร มก. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซึ่งใช้ Username และ Password ของเครือข่าย มก. เพื่อทำการจองใช้บริการผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด โดยคลิกเลือกที่เมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส์” หลังจากนั้นเลือกไอคอน “ระบบจองใช้บริการ”

3. บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Laptop และ Tablet นิสิตและบุคลากร มก. สามารถยืมใช้งานได้ตั้งแต่ 9.00-16.00 น. ติดต่อขอใช้บริการ ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ Laptop และ Tablet ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

4. บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม นิสิตและบุคลากร มก. สามารถใช้บริการห้องศึกษาเดี่ยวที่จัดไว้ให้บริการที่ชั้น 3 ของทั้ง 2 อาคาร ผู้ใช้บริการจะต้องทำการจองออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด โดยเลือกเมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส์” จากนั้นเลือกไอคอน “ระบบจองใช้บริการ” เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้ว จึงติดต่อขอรับกุญแจห้องที่เจ้าหน้าที่ดูแลห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม ในช่วงเวลาที่ทำการจองไว้

5. บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล Video on Demand เป็นบริการสื่อในรูปแบบดิจิตอลที่ผู้ใช้สามารถเลือกชมเรื่องที่ต้องการด้วยตนเอง โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์ Edutainment Zone ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

สำหรับวันนี้ผม KU BOY ขอแนะนำ 5 บริการหลัก ๆ ที่ได้รับความนิยมและชื่นชอบมาก ๆ จากนิสิตที่เข้ามาใช้บริการครับ…สวัสดีครับ

Comments are closed.