KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม Open House at KU Library ในโครงการ เลือกแนวทาง…วางอนาคต

ขอเชิญนักเรียน อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “Open House at KU Library”

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” โดยสำนักหอสมุดจะเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชม พร้อมแนะนำบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2558  ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดกิจกรรมวันละ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น. ใช้เวลาในการร่วมกิจกรรม รอบละ 30 นาที

พิเศษสุด!! ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับหนังสือคู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย จำนวนคนละ 2 เล่ม (หนังสือมีจำนวนจำกัด!!!) และของที่ระลึกอื่น ๆ อีกมากมาย

Comments are closed.