KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม Book Buffet ในหัวข้อ ชีวิตหมา ๆ แมว ๆ

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน

เรียนรู้ชีวิตในมุมน่ารักๆ ของน้องหมา น้องแมว เพื่อนรักแสนรู้ตัวโปรดของบ้าน

สนใจสามารถดูรายชื่อหนังสือได้ที่ มุมส่งเสริมการอ่าน ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด มก.

Comments are closed.