KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม English Friday : ศุกร์หรรษา…สนทนาภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมิถุนายน 2559

สำนักหอสมุดขอเชิญชวนผู้ใช้บริการ

ร่วมพูดคุยภาษาอังกฤษอย่างเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการในห้องสมุด พร้อมร่วมสนุกสนานกับเกม Q & A และ Photo Hunt จากครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ โดยในเดือนนี้จะเป็นการพูดคุยในหัวข้อ Shopping around Bangkok. Where to get a good bargain! มาร่วมฝึกภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.

ณ บริเวณโถงนิทรรศการชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติสำนักหอสมุด มก.

Comments are closed.