KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม Book Buffet ตอน “ไอเดียงานประดิษฐ์”

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน

ที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับงานประดิษฐ์ต่างๆ โดยสามารถดูรายชื่อหนังสือได้ที่ มุมส่งเสริมการอ่าน ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด มก.

Comments are closed.