KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม Book Buffet ในหัวข้อ “แต่งก็สวย ไม่แต่งก็ใส”

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน

ที่จะทำให้คุณรู้จักการดูแลตัวเองจากหัวจรดเท้า หน้าสวยสดใสจากภายในสู่ภายนอก

ผู้ที่ชื่นชอบเรื่องความสวยความงามสามารถดูรายชื่อหนังสือได้ที่ มุมส่งเสริมการอ่าน ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

Comments are closed.