KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม English Friday Club : ศุกร์หรรษา … สนทนาภาษาอังกฤษ Seasons 2

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม English Friday Club : ศุกร์หรรษา…สนทนาภาษาอังกฤษ Seasons 2

สำนักหอสมุดขอเชิญชวนผู้ใช้บริการร่วมพูดคุยภาษาอังกฤษอย่างเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการในสำนักหอสมุด พร้อมร่วมสนุกสนานกับการฝึกภาษาอังกฤษผ่านสื่อต่างๆ จากครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ เริ่มครั้งแรกในเดือนธันวาคมนี้

โดยจะเป็นการพูดคุยในหัวข้อ “English for our King” มาร่วมฝึกภาษาอังกฤษแบบสนุกๆ ผ่านการชมภาพยนตร์ พร้อมฝึกพูดคำศัพท์ และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 12.10-12.40 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

Comments are closed.