KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
จัดกิจกรรม “สู่อ้อมกอดนนทรี 2017” (The Hug Of Luck)

สำนักหอสมุด มก. ร่วมกับองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อบ.ก.)

จัดกิจกรรม “สู่อ้อมกอดนนทรี 2017” (The Hug Of Luck) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับน้องๆ นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกิจกรรมในส่วนของสำนักหอสมุดจะเป็นการชวนน้องๆ นิสิตใหม่เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด เพื่อให้นิสิตได้รับทราบถึงบริการต่างๆ ที่น่าสนใจของห้องสมุด พร้อมร่วมเล่นเกมสนุกๆ และลุ้นรับของรางวัลมากมาย จัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักหอสมุด มก.

Comments are closed.