KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ ใช้บริการตู้ฝากของได้ 1 ภาคการศึกษา

สำนักหอสมุดเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการตู้รับฝากของแบบใหม่

นิสิตสามารถใช้บริการตู้รับฝากของได้แบบจัดเต็มตลอดภาคการศึกษา เพื่อให้ผู้ใช้บริการสะดวกต่อการเก็บสัมภาระของท่านโดยท่านจะสามารถใช้ตู้ฝากของได้ 1 ภาคการศึกษาเสมือนมีตู้ฝากของเป็นของตนเอง แค่เพียงผู้ที่ต้องการใช้บริการต้องนำกุญแจสำหรับล็อกตู้ฝากของของท่านมาเอง

สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ขอใช้บริการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ณ เคาน์เตอร์ทางเข้า – ออก อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด ในวันและเวลาราชการ

Comments are closed.