KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว ในหัวข้อ “Let’s go Cactus ฉันหลงรักเธอ”

สำนักหอสมุดขอแนะนำรายชื่อหนังสือ

ที่รวมหลากหลายเคล็ดลับฉบับเจาะลึก สำหรับสาวกผู้หลงรักกระบองเพชร หรือ แคคตัส (Cactus) 

สามารถดูรายชื่อหนังสือได้ที่ http://kulc.lib.ku.ac.th/uread หรือ www.facebook.com/kulibpr และจอทัชสกรีน ณ ทางเชื่อมชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

Comments are closed.