KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “วิธีการประหยัดไฟฟ้าที่เราทำเป็นประจำ 3 ข้อ”

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เพื่อชิงรางวัลกระบอกน้ำสุดน่ารัก จำนวน 3 รางวัล

โดยร่วมตอบคำถาม ได้โดยพิมพ์ URL : https://goo.gl/RVJhUz

แจ้งผลทางอีเมลเพื่อรับรางวัลประจำเดือนมีนาคม 2561

Comments are closed.