KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สำนักหอสมุดแจ้งเวลาให้บริการเดือนมีนาคม – สอบปลายภาค 2561

ช่วงเปิดภาคการศึกษาปกติ

วันที่ 8 ม.ค. – 20 พ.ค. 2561

จันทร์ – ศุกร์   8.00 – 20.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์   11.00 – 19.00 น.

ช่วงสอบปลายภาค

ช่วงที่ 1 (23 – 29 เม.ย. 2561)

จันทร์ – ศุกร์    8.00 – 24.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์    9.00 – 19.00 น.

ช่วงที่ 2 (30 เม.ย.– 18 พ.ค.2561)

เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

ช่วงที่ 3 (19 – 20 พ.ค. 2561)

เสาร์ – อาทิตย์    11.00 – 19.00 น.

ปิดภาคการศึกษาวันแรก

21 พ.ค. 2561   8.00 – 20.00 น.

 

หมายเหตุ

  1. สำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่อยู่ในช่วงขยายเวลาช่วงสอบ สำนักหอสมุดจะเปิดให้บริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่านและขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากร และนิสิต มก. ที่มีบัตรเท่านั้น (งดจำหน่ายคูปองในทุกกรณี)
  2. สำหรับในช่วงขยายเวลาสอบ หลังเวลา 18.00 น. งดจำหน่ายคูปองในการเข้าใช้บริการแก่บุคคลภายนอก / หลังเวลา 20.00 น. สำนักหอสมุดขอสวงนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะบุคลากร และนิสิต มก. (งดให้บริการแก่บุคคลภายนอก)

วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำเดือน มีนาคม – เมษายน 2561

วันศุกร์ 6 เม.ย. 2561              วันจักรี

วันพฤหัสบดี 12 เม.ย. 2561       วันสงกรานต์ (รัฐบาลประกาศหยุดกรณีพิเศษ)

วันศุกร์ 13 เม.ย. 2561             วันสงกรานต์

วันเสาร์ 14 เม.ย. 2561            วันสงกรานต์

วันอาทิตย์ 15 เม.ย. 2561         วันสงกรานต์

วันจันทร์ 16 เม.ย. 2561           หยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันจันทร์ 14 พ.ค. 2561             วันพืชมงคล

วันอังคาร 29 พ.ค. 2561           วันวิสาขบูชา

 

Comments are closed.