KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม English Friday Club : ศุกร์หรรษา…สนทนาภาษาอังกฤษ Seasons 3

ขอเชิญร่วมกิจกรรมฝึกภาษาที่สนุกที่สุด

กิจกรรม English Friday Club : ศุกร์หรรษา…สนทนาภาษาอังกฤษ Seasons 3

วันที่ 20 เมษายน 2561  เราจะชวนทุกท่านมาร่วมพูดคุยสนทนาภาษาอังกฤษกันแบบสนุกๆ ในหัวข้อ “English Through Song and Drama”

วันที่ 27 เมษายน 2561  ในหัวข้อ “English Through Game”

มาลองฝึกประโยคสนทนาโต้ตอบ จากครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ และมาร่วมพูดคุยภาษาอังกฤษอย่างเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการในสำนักหอสมุด พร้อมร่วมสนุกสนานกับการฝึกภาษาอังกฤษผ่านสื่อต่างๆ ผ่านการชมภาพยนตร์ พร้อมฝึกพูดคำศัพท์ และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

Comments are closed.