KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เวลาให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม– มิถุนายน 2561

ขยายเวลาช่วงสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2561

ช่วงที่ 1 : วันที่ 23-29 เมษายน 2561

จันทร์ – ศุกร์      08.00 – 24.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์      09.00 – 19.00 น.

ช่วงที่ 2 : วันที่ 30 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2561

จันทร์ – ศุกร์      เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

เสาร์ – อาทิตย์     เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ

*วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่ 14 พ.ค. 61 ตรงกับช่วงเวลาสอบ เปิดบริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่านและขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิตมก.(ที่มีบัตรประจำตัวเท่านั้น)

**วันจันทร์ – ศุกร์   เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิตมก. ผู้ที่มีบัตร และ เวลา 24.00 น. เป็นต้นไปเปิดบริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่านอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

***วันเสาร์ – อาทิตย์    เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปเปิดบริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่านและขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิตมก.ผู้ที่มีบัตร และ เวลา 24.00 น. เป็นต้นไปเปิดบริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่านอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

ช่วงที่ 3 : วันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2561

จันทร์ – ศุกร์      08.00 – 20.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์      11.00 – 19.00 น.

ช่วงปิดภาคเรียน

วันที่ 22 พฤษภาคม3 มิถุนายน 2561

จันทร์ – ศุกร์      08.30 – 16.30 น.

เสาร์ – อาทิตย์      ปิดบริการ

ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน

วันที่ 4 มิถุนายน16 กรกฎาคม 2561

จันทร์ – ศุกร์      08.00 – 18.30 น.

เสาร์                   11.00 – 19.00 น.

อาทิตย์               ปิดบริการ

 

Comments are closed.